Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SAB/Gl 1/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi I.T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej G. w G. w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie odpadów

II SAB/Bk 79/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-28

Sprawa ze skargi I. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Regionalnego w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 368/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-09

Sprawa ze skargi A.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej