Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 12/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi A. Ż. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 211/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 92/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D.G. i L.G. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Łd 53/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-31

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Lu 61/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi E. M. i S.M. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych

II SAB/Łd 145/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

II SO/Ol 4/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SAB/Bk 57/12

III SAB/Lu 39/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie załatwienia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i wydania dokumentacji geodezyjnej

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   78