Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 28/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r.

I SA/Op 385/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II SA/Op 494/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I SA/Op 132/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-22

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 133/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-22

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r.

II SA/Op 80/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-04

Zażalenie na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I SA/Op 505/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, maj, lipiec i sierpień 2012 r.

I SA/Op 378/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 359/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   4