Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Po 34/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności