Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty zaległych zasiłków oraz przyznania zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

II SAB/Ol 88/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. B. oku, w terminie 14 dni; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz skarżącego A. B. kwotę 100 zł (stu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

IV SAB/Gl 10/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 11/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 7/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 15/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 12/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 13/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 6/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2