Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 84/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku celowego

II SA/Ke 396/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi M. L. na wysokość raty miesięcznej określonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II SAB/Bd 23/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie nie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON

IV SA/Po 424/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

Sprawa ze skargi A. G. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 295/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-19

Sprawa ze skargi W. M. na czynności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D.Z. w przedmiocie dyskryminacji ze względów społecznych i ekonomicznych

III SA/Kr 901/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Ol 923/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-09

skargę WSA/post.1 - sentencja postanowienia

IV SA/Po 294/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

Sprawa ze skargi P. S. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SAB/Ol 33/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego
1   Następne >   2