Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 669/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie przekazania sprawy do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

III SA/Gd 217/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu usunięcia uciążliwości akustycznych i zagrożeń sanitarnych

III SA/Gd 660/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie: spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia warunków higienicznych i zdrowotnych do prowadzenia działalności gospodarczej zakresie produkcji i sprzedaży lodów

III SA/Gd 282/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 670/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie przekazania sprawy do rozpatrzenia zgodnie z właściwością