Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VI SA/Wa 1231/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 1291/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości