Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VI SA/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r., którym oddalono wniosek o wyłączenie Sędziego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] grudnia 2014 r. [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 2319/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 736/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 734/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

IV SA/Wa 3736/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 220/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

IV SA/Wa 3071/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 3522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3