Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 88/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 137/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OPP 141/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 126/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 144/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 121/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego

I OPP 146/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1679/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

I OPP 129/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie mieszkania

I OPP 140/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 909/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 142/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 13/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 148/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 869/18 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji prawomocnego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt. II SA/Wa 1032/08

I OPP 120/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2305/12 ze skargi Stowarzyszenia [...] na wystąpienie pokontrolne Ministra Pracy i Polityki Społecznej , znak [...]
1   Następne >   +2   +5   10