Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 385/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

II SA/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Łd 1053/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I SA/Łd 682/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 201

II SA/Łd 76/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla opiekuna

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 238/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Skarga Z. K. i M. K. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   8