Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 2334/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 524/16 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 124/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2842/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

skarg E. W. i T. W. oraz H. A. C. i T. C. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej