Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 467/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III SAB/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-27

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłość Burmistrza Gminy i Miasta M. w przedmiocie wymeldowania