Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 387/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie ujawnienia w księdze wieczystej prawa gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne