Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 538/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SA/Wa 1132/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 1083/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 678/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 676/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 677/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

VI SA/Wa 1020/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 1432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SAB/Wa 447/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2