Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

II SA/Op 370/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnej

II SA/Op 479/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym