Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OW 162/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OZ 856/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

II SA/Bk 398/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Skarga P. L. i A. H. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1887/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1213/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1333/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 23/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-13

Skarga H. P. na decyzję SKO w S. z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3