Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 20/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 638/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności

II SA/Sz 658/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 398/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 187/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 371/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 847/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie złożenia w formie depozytu zaliczek na pokrycie kosztów postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

I OSK 929/08 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w K.

I OSK 1010/08 - Wyrok NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1032/08 - Wyrok NSA z 2009-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję SKO w P. nr [...] i decyzję Starosty Grodziskiego z dnia [...] lip...
1   Następne >   2