Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2141/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 1722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 930/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 1071/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej bonifikaty

I OSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1759/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3522/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty
1   Następne >   +2   +5   8