Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 725/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku W.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 788/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 741/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku T.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 765/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania