Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 466/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-23

Skarga Z. S. i A. S. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek skargi kasacyjnej Z. S. i A. S. od wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt II SA/Łd 466/07

II SA/Łd 25/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 460/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 815/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 726/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści ostatecznego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   12