Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż nr XVI/130/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzyciąż

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 228/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina w przedmiocie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Kr 1445/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów w sprawie działalności Wójta Gminy Jordanów

II SA/Kr 151/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Kr 856/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

II SA/Kr 283/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach w przedmiocie upoważnienia Zarządu Miejskiego do ustalenia opłat

II SA/Kr 997/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/53/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie

II SA/Kr 995/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/60/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
1   Następne >   3