Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 90/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy G.

II SA/Rz 22/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zaleszany w przedmiocie regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaleszany stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1288/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworsk w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1364/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubaczów w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 2 pkt 7 i pkt 8, § 11 ust. 5, § 12 ust. 3, § 14 ust. 1, § 17, § 23 ust. 3 w zw. z § 23 ust. 1 i 2, § 25 ust. 2, § 27, § 28 ust. 2, § 31 ust. 2 i § 3

II SA/Rz 45/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pysznicy w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1305/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bircza w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bircza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, 2 i 3, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1, 2, 3 i 4, § 18 ust. 1 i 2, § 19, § 22 ust. 2 pkt 2 i 3, § 25 ust. 1 i 2, § 30 ust. 1, 2 i 3, § 3

II SA/Rz 194/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Roźwienica w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 ust. 5 załącznika zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 191/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radymno w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 26 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1029/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem I. stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały; II.
1   Następne >   2