Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1624/13 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1625/13 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 206/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1571/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1726/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat prawa własności nieruchomości