Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 222/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 326/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I OSK 1571/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1428/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I SA/Wa 375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez powiat