Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

IV SA/Wa 2608/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku