Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 285/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola Publicznego nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola