Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 400/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku szkolnego;

I OSK 1051/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I OSK 1050/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I OSK 1049/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Po 399/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Sz 461/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Rz 182/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.