Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OSK 630/09 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skargi kasacyjne J. H. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w R., J. H. i innych na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

II OSK 849/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz J. L. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1872/08 - Wyrok NSA z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OSK 48/09 - Wyrok NSA z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OSK 1555/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1613/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

II OSK 1178/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OSK 1558/08 - Wyrok NSA z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 163/09 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 06 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki
1   Następne >   2