Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 1399/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wydanie decyzji z naruszeniem terminu