Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2007/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy