Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 741/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 634/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1228/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2256/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

II OZ 506/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

II OZ 205/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 grudnia 2013 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2638/13 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Małopolskiego z [...] października 2012 r. Nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia lokaliza...

II OZ 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy