Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 704/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-09

Sprawa ze skargi Gminy S. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.K.

II SA/Wr 590/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania