Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 1981/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w N. na stanowisko Rady Gminy N. nr [...] w przedmiocie zarządzania gminnym obszarem rekreacyjno