Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SAB/Wa 35/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wydanie odebranych psów

IV SAB/Wa 343/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania odebranych zwierząt

II SA/Gd 599/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania władz miasta

II SA/Op 410/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Op 409/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi

IV SAB/Wa 453/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku