Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 82/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 382/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: zwrotu wywłaszczonej nieruchomości umarza postępowanie sądowe

II SAB/Gl 2/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

II SAB/Gl 10/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 767/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nie załatwienia w terminie sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 26/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 166/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 3/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 205/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 19/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu
1   Następne >   3