Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1681/07 - Wyrok NSA z 2008-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1717/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skargi kasacyjne [...] Sp. z o.o. w K. i Prezydenta Miasta Krakowa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1893/06 - Wyrok NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1908/06 - Wyrok NSA z 2008-07-04

Skargi kasacyjne Politechniki [...] i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1930/06 - Wyrok NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1932/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OSK 1961/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrady

I OSK 1999/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 2022/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kopalni [...] Spółka Akcyjna w K. oraz Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu
1   Następne >   +2   +5   +10   20