Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 177/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia ...

I OZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OZ 419/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2802/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i R...

I OSK 871/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 283/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2319/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 736/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 661/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 734/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   7