Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 172/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 18/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia ponaglenia wniesionego w trybie art. 37 kpa

IV SAB/Wa 560/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 485/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 209/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 130/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SA/Wa 739/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2