Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

OSK 1482/04 - Wyrok NSA z 2005-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Kierownika Urzędu Rejonowego w L. (...) odmawiającej zwrotu nieruchomości

I OSK 81/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej.

OSK 868/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

OSK 849/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu i odszkodowaniu.

OSK 162/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję z Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 12 kwietnia 2000 r. (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody W....

I OSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w B., przy ul. W.

OSK 1843/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania.

OSK 1860/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości.

I OSK 586/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia
1   Następne >   3