Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrady

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I OSK 186/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 829/07 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1662/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady

I OSK 1775/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1781/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1902/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 954/07 - Wyrok NSA z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1199/07 - Wyrok NSA z 2008-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku wydania nieruchomości
1   Następne >   2