Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 1184/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 1801/04 - Wyrok NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji