Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 36/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-02

Sprawa ze skargi A. P. na pismo Prokuratura Okręgowego w Opolu w przedmiocie odstąpienia od przedstawienia Prokuratorowi Krajowemu kandydatury na stanowisko prokuratorskie

II SA/Op 34/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Prokuratury Okręgowej w Opolu w przedmiocie zaopiniowania kandydatur na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

II SA/Op 64/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-14

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo Dyrektora Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym

II SA/Op 38/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-13

Sprawa ze skargi A. P. na pismo Prokuratura Okręgowego w Opolu w przedmiocie zwrotu dokumentów dotyczących kandydatury na wolne stanowisko prokuratorskie

II SA/Op 37/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-09

Sprawa ze skargi A. P. na pismo Prokuratora Okręgowego w Opolu w przedmiocie zwrotu dokumentów dotyczących kandydatury na wolne stanowisko prokuratorskie

II SA/Op 10/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela