Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 378/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi M.S. na czynność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego [...] Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie odmowy dokonania zgłoszenia urodzenia martwego dziecka

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 476/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

III SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Gd 471/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 483/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SAB/Gd 25/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w G. w przedmiocie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu

III SA/Gd 224/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...] ' Sp. z o.o.

III SO/Gd 167/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   40