Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 70/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 452/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 75/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Op 433/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego