Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 370/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1231/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego

II GZ 488/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych