Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 884/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II SA/Rz 350/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi M. G. na oświadczenie Rady Miasta [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Rz 14/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa w przedmiocie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II SA/Rz 877/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu w S.

II SA/Rz 275/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o utworzeniu gminnej instytucji kultury

II SAB/Rz 23/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchwały w sprawie ważności wyborów sołtysa

II SA/Rz 386/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II SA/Rz 568/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego