Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 471/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-31

Sprawa ze skargi Wojewody D., na § [...] ust. [...] pkt [...], § [...] pkt [...] we fragmencie 'i jej komisje', § [...] pkt [...], § [...] we fragmencie 'za pośrednictwem Biura ds. obsługi Rady Gminy' oraz § [...] uchwały Rady Gminy U., w przedmiocie programu współpracy Gminy U. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

VIII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa M.

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmian do Statutu Miasta G.

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

III SA/Lu 258/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia z winy pracownika

VIII SA/Wa 1046/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II SA/Wa 1676/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Gminy [...]

III SA/Lu 472/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XXIX/195/09 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania ustaw

III SA/Lu 470/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLI/252/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania przepisów prawa oświatowego
1   Następne >   +2   4