Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 197/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III SA/Wr 383/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w G. w sprawie ustalenia słownika nazw ulic i placów w G. oraz zasad tworzenia nazw ulic i placów w przyszłości uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Wr 404/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części zapisów uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatu J.

III SA/Wr 304/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy Ś. K. z 14 kwietnia 2005 r.

III SA/Wr 279/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Z. oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

III SA/Wr 584/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Gminy K. Z. dotyczącej statutu Gminy K. Z.

III SA/Wr 368/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w W. z dnia [...] w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym