Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1231/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 672/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia mienia na podstawie reformy rolnej

I OSK 602/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta [...], Spółdzielni Mieszkaniowej 'C.' od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów ustanawiających przymusowy zarząd nad przedsiębiorstwem

I OSK 1226/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 267/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nacjonalizacji przedsiębiorstwa i zatwierdzenie protokołu

I OSK 1366/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej

I OSK 604/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zwolnienia nieruchomości spod zarządu

I OW 262/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. L. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w S. znak [...] o przejęciu na własność państwa za świadczenia emerytalne gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 5,96 Ha, położonego w obrębach M. i W.

I OSK 1218/05 - Postanowienie NSA z 2006-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia, że zespół dworsko

I OSK 1778/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyłączenia się do postępowania
1   Następne >   2